Zawsze z konsumentem

Zarządzanie jakością

Awesome Image

Aby zapewnić profesjonalne zarządzanie jakością i bezpieczeństwem naszych produktów, został wdrożony i stale rozwijany system HACCP, który systematycznie testowany oraz sprawdzany przez niezależnych audytorów naszych klientów.

Chart

Kontrola jakości i bezpieczeństwa produktów są wykonywana przez specjalistów za pomocą dobrze wyposażonych laboratoriów, które znajdują się w każdym zakładzie produkcyjnym. Kontrola odbywa się na wszystkich etapach produkcji towaru- od procesu zakupu po wysyłkę gotowych produktów do konsumenta:


  • Odbiór surowców, analiza we własnym laboratorium przed i po zakupie.


  • Kontrola produkcji.


  • Kontrola jakości gotowych produktów.


  • Kontrola przechowywania produktów w magazynie i przed wysyłką do konsumenta.


Wiele uwagi poświęca się spełnieniu wymagań stanu sanitarnego produkcji, higieny osobistej personelu. Specjaliści działu kontroli jakości stale monitorują i wdrażają zarządzanie zidentyfikowanymi niespójnościami.

Nasz cel - stały rozwój, wysokiej jakości i bezpieczny produkt dla konsumenta!